Detaljplaneprocessen

Jag har fått rekommendationen av flera vänner att läsa på om de lagar som reglerar kommunala processer och bygglagar. Detta är bland annat vänner som varit med och processat om byggen i Sollentuna och Bromma; båda med lyckat resultat. Kanske det finns något där att hämta. Jag vet av egen erfarenhet att jurister är viktiga resurser och källor till kunskap.

 

Planprocessen i en kommun regleras i första hand i Plan- och Bygglagen (1987:10) som innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Till detta kommer Plan- och byggförordning (1987:383) som innehåller föreskrifter för tillämpningen av plan- och bygglagen.

 

Nacka kommun tydliggör detta på sin hemsida både med tydliga rubriker och med bilder över processen. Så här ser processen ut:

 

1. Startpromemoria

2. Program

3. Samråd och Remiss

4. Utställning

5. Antagande

6. Överklagande

7. Laga kraft

 

Beslutsfattande under processen är Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 

Samråd sker med myndigheter, organisationer, fastighetsägare, boende och lokala föreningar. Synpunkter ska skriftligen sändas in till kommunen. Den som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Därför kan det vara klokt att man själv som privat person framför sina idéer. Till exempel kan en förening besluta sig för att ändra synpunkter under processens gång, beroende på medlemmarnas engagemang.

 

Efter antagande av detaljplanen kan den överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till regeringen. Om klagande inte får rätt så godkänns planen och planprocessen avslutas.

 

Processen är lång även utan överklaganden. Det kan gå flera år från planförslag till genomförande av planen.

 

Idén om att det ska byggas en bro mellan Kvarnholmen och Nacka är gammal. Det har redan varit en process med samråd. Då gällde frågan var brons sträckningen skulle vara. Av flertalet skäl var det ingen bra lösning att dra bron från Kvarholmens spets till Nacka Strands kaj. Det förslag som finns idag om en dragning mellan Kvarholmens höjd och Ryssberget har alltså genomgått en samrådsprocess. Därför kan den geografiska placeringen av bron vara svår att få ändrad. Men det gör inte bron mer nödvändig.

 

Wikipedia om Plan- och Bygglagen

 

 

Om Pernilla

Boende i Vikdalen. Arbetar på söder och cyklar till jobbet när vädret tillåter.
Det här inlägget postades i Blandat och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.