Nämndens underlag efter samrådsrundan

Nu har Nacka kommuns byråkratiska kvarnar malt i frågan om Kvarnholmsbron. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde den 10 december och en mängd underlag lades på bordet.

Jag har inte hunnit läsa igenom allt men kan konstatera att Nollalternativet har dykt upp som en möjlighet. Detta är tjänstemännens rekommendation:

Sammantaget medför detta att planenheten bedömer att alternativ A är det alternativ som bäst uppfyller förbindelsens syften att knyta samman nordvästra Sicklaön med centrala Nacka och avlasta Henriksdals trafikplats samtidigt som ingreppen i Ryssbergens naturmiljö minimeras. Planenheten föreslår därför att miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker att kommunstyrelsen godkänner programmet i enlighet med alternativ A. Detaljplanearbetet bör samordnas med en prövning av lämpligheten av en exploatering i anslutning till förbindelsen på Ryssbergen.

Det kommande detaljplanearbetet innefattar att söka nödvändiga tillstånd för byggnation av tunnel och bro.

Alternativ A kostar 210-310 Mkr och innebär en bro över Svindersviken samt en tunnel under Ryssbergen som via en tunnel under Värmdöleden ansluter till Griffelvägen. Via en väg norr om Värmdöleden möjliggörs även en anslutning till Värmdöleden med en ny på- och avfart västerut vid Birkavägen.

Ett protokoll från mötet kommer inom två veckor.

 

Om Pernilla

Boende i Vikdalen. Arbetar på söder och cyklar till jobbet när vädret tillåter.
Det här inlägget postades i Blandat och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.