Etikettarkiv: Järlahöjden

Byggstart

Nu är bygget igång med start vid Griffelvägen och ombyggnaden av gångtunneln under Värmdöleden. Byggnation beräknas vara klart våren 2015. Ombyggnaden påverkar väldigt många fler än de boende eftersom Järlahöjden och idrottsverksamheten där engagerar många. Kommunen har skickat ut information till … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , | 1 Kommentar

Synpunkter på en hållbar framtid i Nacka

Här kommer några av mina synpunkter på det omfattande och intressanta underlagen kring Nackas nya översiktsplan. Ryssbergen-Svindersviken utpekas som en Värdekärna med kommunalt värde, Riksintressant Kulturmiljö, Naturvärden av regional värde, Barrskog med högt naturvärde, Strandskyddat mm. Det är därför viktigt … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | Lämna kommentar

Barnperspektiv i kommunala processer

Barns rättigheter slås fast i Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen består av 54 artiklar som slår fast barns rättigheter. Huvudprinciperna är fyra av artiklarna som anses särskilt viktiga. Dessa är alla väl förankrade i … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , , , | Lämna kommentar