Vad var det vi sa?

Jag hoppades att jag aldrig skulle behöva säga det. Men här kommer det.

Ur Kvartalsrapport kvartal 4 2013 till Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott:

Osäkerhet kring bergkvalitén.

I våra skrivelser och överklagande har vi påpekat att Ryssbergen är av dålig kvalitet och till och med varnat för upprepning av Hallandsåsen. Det är fullt av sprickor och vattenläckage. Prislappen är ännu okänd. Vad var det vi sa?

Mer ur kvartalsrapporten:

Följande arbeten utgör utökning av projektet:
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Rosenbergsvägen
• Byggnation av gångbana längs Vikdalsvägen
• Förläggning av högspänningskablar fram till projektets teknikhus
• Plank som skydd för nedrasande snö från Istältet
• Utökad mätning av grundvatten
• Underlag för projektering av trafik- och effektbelysning på bron tas fram

Att planen inte räckte till påpekade vi också i våra skrivelser. När kommunen gjorde om planen valde man medvetet att ta bort flera av de delar som nu projektet utökats med. Men tyvärr utan att de boende har insyn i ärendet eller får möjlighet att påverka.  Och det medför en kostnadsökning av projektet.Vad var det vi sa?

Allé

Allé

 

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , | Lämna kommentar

Bygget sprider ut sig

Från att ha varit koncentrerat till tunnelmynningen och Griffelvägen så har nu bygget spridit ut sig i Ryssbergen. Den promenadväg/arbetsväg som planerats har nu påbörjats. Nu är arbetet intill tomtgränserna på berget. Jag tog en promenad på den nya vägen och upptäckte då till min förtjusning att ett omfattande skyddsarbete av träd sker.

Bergväg
Men inhägnaden till arbetsområdet står nu öppet och det var bara att promenera in…
Arbetsområde

Inom kort kommer även byggnationen av GC-vägen via Vikdalsvägen att påbörjas. Denna del av bygget kommer att i hög grad att påverka Vikdalen och särskilt området kring vändplan. Ryktet säger att de träd som idag finns vid trapporna kommer att tas ned.

Vändplan

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , | Lämna kommentar

Cykelplan 2014

Nu är Cykelplan 2014 för Nacka kommun ut på remiss. Tyvärr nämns inga åtgärder som gäller Vikdalens villaområde. Det finns förslag gällande  området kring Nacka strand men inget har prio 1.  Tyck till om innehållet fram till den 28 februari.

I planen kan man läsa intressanta saker om cyklister i Nacka/Stockholm:

September 2013: cirka 4 300 cykelpassager/dygn vid kommungränsen mot Stockholm stad i tunneln under Sicklavägen och cirka 1 000 cykelpassager/dygn över Skurubron.

En Stockholmscyklist arbetspendlar i genomsnitt 9 kilometer enkel väg men många pendlar betydligt längre. Det maximala pendlingsavståndet som bedömts vara rimligt för cyklister är 20 kilometer enkel väg, vilket motsvarar en restid på 45-60 minuter med en hastighet på 20-25 kilometer i timmen.

TunnelGriffelvagen

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | Lämna kommentar

Varnings-sms

Vakt

Vakt

I morse kom det en ordentlig sprängsalva 07:00. Om man inte var vaken då så vaknade man garanterat. Nu sker alla sprängningar under jord så karaktären på dem har ändrats från en enda smäll till en serie av smällar.

Kommunen erbjuder sig att skicka ett SMS till alla som vill ha en varning inför varje sprängning. Vi har nu testat och det funkar bra. Anmälan görs på kommunens hemsida för Kvarnholmensförbindelsen. Där kan ni även hitta andra nyheter kring byggandet.

Varningen om dagens sprängning kom 06:30 så just idag var det inget man hann få en förvarning om.

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , | 1 Kommentar