SVT Chat med Erik Langby

 Med anledning av ABC-nytts granskning av Nacka kommuns revisionsrapport har Nacka kommunstyrelseordförande Erik Langby deltagit i en chat på svt.se. Mina frågor om Kvarnholmsförbindelsen fick inget svar, men lite annat klargjordes.

Här kommer frågor och svar från chatten. Jag har inte redigerat texten men tagit bort några kommentarer från ABC.

Ola: Jag vill ha skattepengarna tillbaka från företagen, kommer du att kräva det?
Erik Langby: Vi har redan satt igång ett arbete för att se om de pengar som betalats ut fel, vilket är några tiotusentals kronor, kan krävas tillbaka. Vi gör själva sådana här genomlysningar för att just kunna rätta till fel.
19:29, 11 oktober 2011

Yngve: Hur kan det ha gått så långt med skulderna? Flera miljarder kronor för en kommun låter ju hårresande!
Erik Langby: Kommunen är otroligt populär och väldigt mycket behöver göras för att kunna ge alla den service som behövs. I år investerar vi ca 1 miljard kronor i nya och renoverade byggnader och anläggningar. Vi bygger nya och renoverar skolor och förskolor för 400 miljoner kr, bygger vägar och vatten- och avloppsledningar för 280 miljoner, nya idrottshallar för 50 miljoner, byggt om och till stadshuset för 165 miljoner och ca 100 miljoner på äldreomsorg, IT-system mm. Med så mycket som behöver investeras så är det naturligt att låna och sedan betala av under hela den tid som anläggningen används. Ungefär som när man själv köper ett hus så är det få som betalar kontant. Låneskulden är ungefär som för alla andra kommuner i länet.
19:35, 11 oktober 2011

Nils Holmström: Blir det en ordentlig upphandling av tryckavloppssystem på Älgö? mvh/Nils Holmström
Erik Langby: Ja, vår inriktning är solklar, upphanlingar ska alltid göras. Därför har vi också på så många områden som möjligt upphandlat s.k. ramavtal i konkurrens och sedan kan man avropa arbete mot detta avtal ganska obyråkratiskt under avtalstiden.
19:37, 11 oktober 2011

JG: De sade på nyheterna i morse att kommunhuset har blivit 100 Mkr dyrare än planerat men att kommunen nu måste låna mer än 1 milliard. Hur hänger detta ihop? Har kommunen inte finansiering för driften?
Erik Langby: Vi lånar inte till driften utan till investeringarna. I år bygger vi skol- och förskolelokaler för 400 mkr, vägar + vatten och avlopp för 280 mkr, idrottshallar för 50 mkr mm.
19:39, 11 oktober 2011

hala: jag tycker att dom tjänstemän som skött det här ska avgå dom är inte kompetenta
Erik Langby: Vi gör givetvis nu utbildningar så att inte sådana här fels ska kunna uppstå igen.
19:41, 11 oktober 2011

Pernilla Rydmark: Finns det anledning att tro att det skett oegentligheter i stil med Göteborgs och Solnas byggskandaler?
Erik Langby: Vi gör själva just sådana här återkommande granskningar för att dels allmänt se att allt går rätt till och att man följer de riktlinjer som vi beslutat. Men självklart gör vi det också för att förebygga att något sådant som i Göteborg skulle kunna ske här. Så här långt finns inget som tyder på oegentligheter.
19:42, 11 oktober 2011

Lars Munters: Är det verkligen ABC som ”avslöjat” eller ”granskat” vissa förhållanden i kommunen? Är det inte kommunens revisorer, d v s de förtroendevalda själva som upptäckt vad som hänt. ABC talar hela tiden om ”sin” granskning. Korrekt?
ABC: Vi har utgått från kommunrevisorernas granskning, och gått vidare med våra egna frågor. /Henrik Arborén, webbredaktör
19:43, 11 oktober 2011

hala: hala / Du skriver att det ska läggas vatten och avlopp för 280 mkr det är väl fastighetsägarna som betalar för det
Erik Langby: Kommunen tar ut vissa anslutningsavgifter för VA och s.k. gatukostnadsersättningar, men det täcker inte alls allt som behöver investeras.
19:43, 11 oktober 2011

norrsken: stämmer det att ett byggbolag som är upphandlade med nacka kommun har möjlighet att fakturerar dubbelt när man är ute på uppdrag.?
Erik Langby: Nej, självklart ska det inte kunna ske. Har någon dubbelfakturering skett och det slunkit igenom och betalats så ska detta krävas tillbaka. Arbete med detta är redan igångsatt.
19:45, 11 oktober 2011

Issa: hej Erik! det känns som att ni har suttit vid makten så länge utan konkurrens att ni börjar att tappa taget och slarva med våra skattpengar…vad tycker du?
Erik Langby: Nog har vi politiker hela tiden konkurrens – och så ska det självklart vara i en demokrati. Vi har val återkommande precis som i alla andra kommuner. Då är det varje gång väljarna som suveränt avgör vilka som ska styra – inte vi politiker.
19:46, 11 oktober 2011

Karolin: Hur gör ni för att undvika Att ta in entreprenörer som ej är upphandlade kommande vinter?
Erik Langby: Det hade vår teknikenhet löst redan inför den senaste vintern, då ett företag handlades upp för att sköta hela kommunen. Tidigare hade kommunen själv avtal med ett tiotal företag. De problem som diskuterats är således från förrförra vintern.
19:48, 11 oktober 2011

Pernilla Rydmark: Revisorer är ju något som vilken liten förening som helst måste ha. Varför är det så märkvärdigt att Nacka kommun har det? Är det viktigt att göra en politisk poäng av detta?
Erik Langby: Ja, visst har vi revisorer, men denna granskning har gjorts genom vår egen interna granskning, internkontroll, genom en anställd internrevisor på Stadsledningskontoret. Detta verkar inte alla ha – men vi har ju sett att det är värdefullt.
19:50, 11 oktober 2011

Tore Nyrén: Borde det finnas gränser för hur länge en politiker ska sitta på sin post?
Erik Langby: Det avgör väljarna i allmänna val
19:50, 11 oktober 2011

Älgöbo: 90 miljoner i back för kommunalhuset och 40 miljoner för utbyggnad av kommunala vägar på Älgö. Hur sköter ni era upphandlingar?
Erik Langby: Programmet för stadshuset har ändrats flera gånger, vilket självklart förändrat kostnaden. Vad gäller VA och vägar för Älgö följer vi till 100% lagen om offentlig upphandling och då blir det vid en upphandling det lägsta pris som går att få.
19:52, 11 oktober 2011

iréne olsson: Har kommunen haft koll på hur snöröjningen sköts? Söndagen 20/3 2011 halkade jag i den icke-snöröjda trappan vid Storängens station vid Saltsjöbanan och bröt ett finger. Trappan var som en rutschbana eftersom snön packats ihop och frusit mellan trappstegen Trappan har INTE någon ”Sandas ej”-skylt. Jag ringde kommunen och fick till svar av en tjänsteman att ”dom hann väl inte röja”. Själv fick jag vänta 10 timmar på SÖS-akuten och gick med gipsad hand en månad.
Erik Langby: Låter väldigt tråkigt, men givetvis kan jag inte veta alla detaljer kring en enskild trappa just den dagen i vintras. Man får dock varje vardag kontakt med kommunen om man tar kontakt kring en sådan här fråga.
19:54, 11 oktober 2011

Missnöjd Nackabo: Det är inte en fråga om 100 milj utan om 326 milj. Kostnaden för Nacka Stadshus skulle gå på 50 milj från börja men sedan har man fått skjuta till pengar så summan är uppe i 379 milj hade det inte varit bättre att bygga nytt? Detta och allt om alla upphandlingar är ohållbart hade en vanlig arbetare gjort bara en smula av detta hade han fått sparken direkt, det är ju ändock ni som har yttersta ansvaret, så att avgå vore ett rimligt skäl!
Erik Langby: Den första siffran med 50 mkr handlade om vi skulle ha fixat till ytskikt och gjort småändringar. I total politisk enighet har sedan programmet ändrats flera gånger så det nu handlar om något helt annat – ett modernt stadhus där också Socialtjänsten ryms, hörsal, motionsanläggning för anställda mm.
19:57, 11 oktober 2011

fdmoderatiNacka: Vem har det yttersta ansvaret i kommunen. Svara med 1 ord !
Erik Langby: Kommunfullmäktiges valda politiker
19:57, 11 oktober 2011

sm0uxj: Vem är inte ansvarig för allt det här om inte du Erik Langby. Förväntar mig att du avgår!
Erik Langby: Genom att alla beslut har varit eniga från politikernas sida så är rimligen ansvaret fördelat på alla dem som fattat besluten
19:58, 11 oktober 2011

Mick: Hej Erik, varför gäller inte LOU vid vargavintrar? Finns det några andra undantag du vill peka på?
Erik Langby: LOU gäller och vår tekniska enhet har inför den senaste vintern handlat upp snöröjning på ett annat sätt än det som vi nu alla kritiserar från förrförra vintern. Dock tror jag medborgarna förrförra vintern tycker det var bra att man, när vi fick en otrolig snövinter somingen upplevt på år och dag, tog in extra företag. Att då ha sagt att man pga byråkratiska regler inte kan beställa mer jobb när det snöat skulle inte nackaborna ha uppskattat.
20:00, 11 oktober 2011

adde: Hej, Kommer kommunen nu att granska flera områden för att se om det är mera utbrett än vad som hittills framkommit.
Erik Langby: Självklart fortsätter vi dessa granskningar. Vi gör ju detta just för att kunna hitta och rätta till fel. Vi har 4000 anställa och är en stor organisation så självklart måste man hela tiden gå igenom och granska hur alla fungerar kring fakturor mm.
20:02, 11 oktober 2011

norrsken: Är det inom felmarginalen när något blir dubbelt så dyrt som budgeterat????
Erik Langby: Nej, självklart inte, vilket heller ingen har hävdat
20:03, 11 oktober 2011

Carl: Vem är ansvarig för alla dessa fakturafel?
Erik Langby: I första hand givetvis den som gjort felen. Sedan har dennes chef ansvar för att stödja och kontrollera att den snskilde gör rätt. Ovan denne chef finns nästa och sedan kommer ansvarig nämnd, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige
20:04, 11 oktober 2011

Niklas Anderson, Nacka: Nacka är en offensiv kommun med stor tillväxt. För att behålla sin attraktion och ledande ställning måste kommunen fortsätta investera i kommunal infrstruktur. Allt kan göras bättre men jag röstar på dig.
Erik Langby: Tack, jag tror det är så många resonerar. Vi har ju själva jagat fram de fel som begåtts, men det kan inte skymma helheten där skola, förskola, äldreomsorg mm är av väldigt hög klass.
20:05, 11 oktober 2011

gm: Hej! Varför lånar man till allt idag – det är en epidemi! Finns inte pengarna tillgängliga betyder det att kommunen inte har råd! Behövs en återgång till ”gammalt tänk” – rätta mun efter matsäcken!
Erik Langby: Att låna till investeringar som ska användas under kanske 30, 40, 50 eller 60 år är ganska naturligt. Vem köper en villa kontant? Däremot måsta man klara driftsutgifter med löpande inkomster.
20:07, 11 oktober 2011

Nils Holmström: Är det verkligen klokt att handla till billigaste pris, skall det inte vara det mest ekonomiska alternativet?
Erik Langby: Nej, vi köper gietvis inte alltid det billigaste utan det som är mest prisvärt. Pris och kvalitet tillsammans ska vara det mest förmånliga. Det har vi också stöd för i lagstiftningen, som vi tycker är viktig att följa. Vilka kriterier vi har ska dock alltid framgå inför en upphandling.
20:09, 11 oktober 2011

Erik: Hej! Hur ser er ekonomiska styrning ut över våra skattepengar? Det ska väl inte behövas revisorer för att se att en prognos eller budget överskrids?
Erik Langby: Internrevisorer liksom kommunfullmälktiges revisorer har vi för att löpande granska att inte fel sker. Prognoser jobbar givetvis ansvariga experter med, men just vad gäller byggandet av stadshuset så har varken det projektledningsföretag som kommunen köpt tjänsten ifrån eller våra egna tjänstemän alls träffat rätt vad gäller den ekonomiska konsekvensen av alla de programändringar som vuxit fram tillsammans med de olika berörda grupperna av anställda, som skulle komma att arbeta i de olika lokalerna som gjorts i ordning.
20:12, 11 oktober 2011

älskar snö: Vad händer i vinter då om pengarna tar slut ?
Erik Langby: Pengarna tar inte slut.
20:13, 11 oktober 2011

Nackabo: Kör på Erik! Lyssna inte på sossarna
Erik Langby: Jo, jag lyssnar på sossarna, men de har tyvärr ingenting att komma med som har något innehåll. De har varit med på alla programändringar, men vill nu springa ifrån sitt ansvar.
20:15, 11 oktober 2011

V: Vad händer med tjänstemännen som ”godtyckligt” har accepterat fakturorna och övertidsersättning som redan ingick i avtal? Kommer det bli någon form av internutredning som leder till något. Känns som att någon/några har gjort ganska så grova fel.
Erik Langby: Interngranskningen är ju gjord, så nu pågår arbetet att rätta till de fel som hittats. I en del fall framkommer då rimliga förklaringar medan i andra så kvarstår att fel begåtts. Då arbetar vi givetvis som alla andra arbetsgivare på ett seriöst sätt för att se till att inte fel begås igen.
20:16, 11 oktober 2011

hala: hala/ politiker beslutade om en investering för en halv miljon kr i en hoppsele till konståkning men inte fick delta i beslutet när innovationen skänktes bort till kommunalrådets särbo och den tjänsteman som utvecklat uppfinningen på arbetstid. vad säger du om det här Erik
Erik Langby: Detta påstående är lögn, vilekt du förmodligen vet, men du vill passa på tillfället att anonymt kritisera utan att behöva står för din lögn. Läs den rapport som ligger på kommunens hemsida som revisionsföretaget gjort så ser du att du ljuger.
20:18, 11 oktober 2011

Anna: Kvarnholmsförbindelsen har en budget på 350 miljoner. Hur ligger ni till ekonomiskt?
Erik Langby: Våra experter jobbar hela tiden med det projektet och så här långt finns inget mer att rapportera, men det kommer mer lite senare.
20:19, 11 oktober 2011

hala: hala/det ska jag göra ha en trevlig kväll Erik
20:20, 11 oktober 2011

Anna: hur mycket pengar har Nacka på banken??? //erik 13 år
Erik Langby: Vi jobbar så att vi inte har så mycket pengar på banken, men vi har hela tiden tillgång till det vi kan behöva genom en s.k. checkkredit. Vi håller en kommunalskatt sot tillhör de 10 lägsta i landet av 290 kommuner, så hos oss är det alla familjer som har kvar sina pengar på banken. Kommunen har bara på banken precis det som hela tiden behövs.
20:21, 11 oktober 2011

ABC: Sådär, nu bryter vi chatten för i kväll. Tack alla ni som ställde frågor, och tack Erik Langby för svaren! /Henrik Arborén, webbredaktör
20:23, 11 oktober 2011

Erik Langby: Försökte svara på så många mail som möjligt. Nästan alltid roligt med sådana här kontakter även om det ju också alltid smyger sig in några frågor som anonymt skrivs av politiska motståndare, men det hör till spelets regler. Jag och vi jobbar dock hela tiden på för att Nacka kommun ska ge så bra service som möjligt till låg skatt.
20:24, 11 oktober 2011

Om Pernilla

Boende i Vikdalen. Arbetar på söder och cyklar till jobbet när vädret tillåter.
Det här inlägget postades i Blandat och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.