Ryssbergen exploateras

Vi anande att det skulle bli en naggning i kanten av Ryssbergen, men det blir mer än så. Det blir en rysare:

”En måttlig exploatering av Ryssbergen ska utredas i samband med att en avgränsning av det framtida naturreservatet görs.”

Så mycket är våra politikers löften värda när det väl kommer till kritan. I en ny detaljplan för centrala Nacka , som går under namnet Nacka bygger stad, visas tydligt att det är en stor del av Ryssbergen som exploateras. Trots att man skriver att ”Ryssbergen omfattas av riksintresse för kulturminnesvården” visar politikerna ingen omtanke om detta fantastiska skog. Utan man resonerar helt enkelt att ”behovet av bostäder i goda kollektivtrafiklägen bedöms som viktigare än bevarandet av vegetationen”.

nackanydetaljplan

 

 

 

 

 

Med 40.000 nya Nackabor så kommer tillgången till grönområden vara en kritisk fråga men det blir tyvärr inte mycket kvar när utvecklingen fått sitt. Bilden över Staden Nacka visar tydligt den förtätning som ska göras och bland annat framkommer nu tydligt att Nacka Gymnasium kommer att rivas.

Boende i Vikdalen har framtiden i sin hand vad det gäller att vara delaktiga i framtida utveckling av Nacka vilket framgår i programmet.  Där skrivs att ”Tunnelbanan skulle kunna göra området attraktivt för en tätare exploatering, men det bygger på att det finns ett intresse från fastighetsägarna.” För oss i Vikdalen hittar jag även en annan intressant text om avrinning: ”kan eventuellt den befintliga våtmarken vid Vikdalen/Ryssbergen användas för en del av avrinningen och en dagvattenanläggning skulle kunna anläggas under en lekplats i Vikdalen”.

Detaljplaneprogrammet ska hanteras av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 12 november 2014.

Om Pernilla

Boende i Vikdalen. Arbetar på söder och cyklar till jobbet när vädret tillåter.
Det här inlägget postades i Blandat och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.