Etikettarkiv: 222

Trafikplats Kvarnholmen

Trafikverket planerar att bygga Trafikplats Kvarnholmen med anslutning till Kvarnholmsförbindelsen från väg 222. De har beslutat att en ofullständig trafikplats med endast västgående ramper skall anläggas i höjd med Nacka gymnasium. En bit av Ryssbergen kommer att bli påfartsramp. Under våren 2014 påbörjades arbetet … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | Lämna kommentar

Sprängningar vid påslag för vägtunnel

Nu är sprängningarna igång på allvar för Kvarnholmsförbindelsen. Detta har alla som bor i Vikdalen märkt eftersom det skakar ordentligt. Just nu sker arbetet över jord men senare i höst flyttar arbetet under jord. Hur upplevelsen blir då för närboende … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | 1 Kommentar

Bullerkarta över Sicklaön

Nacka kommun har gett oss tillgång till följande karta över buller i centrala Nacka. Värmdöledens starka blå färg visar på maximalnivå vad gäller mätvärden, över 75 dB. För befintliga vägnät är det önskvärt att trafikbuller inte överskrider 65 dB (Röd … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | 1 Kommentar

Trafikplats Kvarnholmen färdig för granskning

Trafikverket har gjort en förstudie av förbättringar på väg 222; vid Skvaltan, Nacka Forum och nya Kvarnholmsförbindelsen. Förstudien är utställd och finns att se i Nacka stadshus och dokument kan laddas ned från Trafikverkets hemsida. Synpunkter ska lämnas till trafikverket@trafikverket.se, ange … Läs mer

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , | Lämna kommentar