Synpunkter på en hållbar framtid i Nacka

Här kommer några av mina synpunkter på det omfattande och intressanta underlagen kring Nackas nya översiktsplan.

Ryssbergen-Svindersviken utpekas som en Värdekärna med kommunalt värde, Riksintressant Kulturmiljö, Naturvärden av regional värde, Barrskog med högt naturvärde, Strandskyddat mm. Det är därför viktigt att kommunen snarast beslutar sig för att skydda detta område från exploatering. Områdets otillgänglighet har gjort att skogen och berget stått emot exploatering i alla tider. Idag visar området en fantastiskt skogsmiljö som är unik i Nacka. Området tjänar som lunga i kontrast till Värmdöledens trafikbuller och avgaser.

Buller är ett stort miljöproblem i Nacka skrivs i underlagen. Runt de trafikleder som genererar detta buller uppstår naturligtvis även ett stort problem med avgaser. Området kring Järlahöjden är drabbat och dyker flera gånger upp i underlagen med anledning av den täthet av skolor, idrottsmöjligheter och andra kommunala angelägenheter som finns i området. Jag tycker att det är direkt olyckligt att kommunen där avser att öka buller och avgaser i och med byggandet av Kvarnholmsförbindelsen och exploatering av Ryssbergen-Svindersviken.

Jag beklagar att någon Barnkonsekvensanalys inte har genomförts. Barnperspektivet är viktigt i sak och inte enbart i riktlinjer. Det är barnens Nacka vi pratar om när vi skapar en översiktsplan. Särskilt i området kring Järlahöjden är detta perspektiv avgörande.

Det tål att påminna sig att vi inte har ärvt vår jord av våra föräldrar utan vi har lånat den av våra barnbarn.

Om Pernilla

Boende i Vikdalen. Arbetar på söder och cyklar till jobbet när vädret tillåter.
Det här inlägget postades i Blandat och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.