Brodraget på Kvarnholmen

Bygget av Kvarnholmsförbindelsen börjar närma sig sitt slut. Det mest spännande att se ovan jord är när bron ska komma på plats. Man kan idag se bron ligga på Kvarnholmen och inom några veckor ska den ligga över Svindersvikens vatten. Kolla denna video över hur det kommer att gå till. 

Planen var att den 11 april genomföra detta brodrag. Men på grund av hårda vindar på Nordsjön är detta försenat. Inget nytt datum är satt. Följ Brodraget på Facebook. 

Kvarnholmsbron bygge

Kvarnholmsbron byggs

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , | Lämna kommentar

Vägarbete i Vikdalen

Efter att en trottoar kommit på plats i Vikdalen kommer nu det slutliga vägarbetet i Vikdalen med en gång- och cykelförbindelse till Kvarnholmen. Vi vet inte hur detta kommer att se ut eller hur det ska byggas, eftersom kommunen inte har gett någon information. Ingenstans på Nacka.se kan man hitta information om utseendet eller annan bygginfo om GC-vägen.

Vi boende fick före påsk (veckan 14) information via ett infoblad i brevlådan. Enligt detta ska arbetet starta vecka 15 eller 16. Enligt infobladet kommer vändplan och tillfartsvägar att stängas av. Träd har markerats med prickar och orangea pinnar satts ut. Om det betyder att fem ekar ska huggas ner får vi se, eftersom vi som sagt inte vet någonting om bygget.

I infobladet står skrivet att boende ska meddelas i god tid men jag tycker inte att en vecka är ”god tid”.  Man kunde tänka att man skulle få mer än en veckas förhandsinfo men Nacka kommuns dåliga framförhållning förvånar inte oss boende. Hela bygget av Kvarnholmsförbindelsen har präglats av dålig information till de boende i Vikdalen.

Ekar med prick

Ekar med prick

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , | Lämna kommentar

Synpunkter inlämnade

Synpunkter på Detaljplaneprogrammet för Centrala Nacka har idag inlämnats av styrelsen för Vikdalens Villaförening.

Bland alla kommentarer så vill jag nämna att vi protesterar mot att Vikdalens skola inte ingår i planen utan ska rivas.

Vikdalens skola - by johasp

Vikdalens skola – by johasp

 

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , , | Lämna kommentar

Synpunkter på Detaljplaneprogram för Centrala Nacka

Just nu är det samråd kring planerna på det Nya Centrala Nacka. Det är ingen liten detaljplan som presenteras.  Det ska bland annat byggas 4600 bostäder, 7000 arbetsplatser, nya idrottsanläggningar, ny gymnasieskola och universitet. Och naturligtvis plats för tunnelbana.  Fredagen den 16 januari ska synpunkter skickas till kommunen.

År 2030 är vi 40 000 fler nackabor och västra Sicklaön är en del av innerstaden. För att möta den ökande befolkningen planerar vi att bygga cirka 14 000 nya bostäder på västra Sicklaön den närmaste 20-årsperioden. En förutsättning för bostadsbyggandet är att tunnelbanan snabbt byggs ut till Nacka.

Nacka miljövårdsråd har gjort ett utkast på sina synpunkter.

Nya Nacka

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , | Lämna kommentar